Vytvorenie volebného okrsku pre voľby prezidenta SR 2024

V zmysle Harmonogramu organizačno-technického zabezpečenia volieb prezidenta Slovenskej republiky v roku 2024 bude v obci Abrahám vytvorený volebný okrsok č. 1. Umiestnenie volebného okrsku č. 1 bude v budove Kultúrneho domu v Abraháme č. 33, 925 45 Abrahám.