VÝSTRAHA Pred silným vetrom!

Vážení občania!

Určite ste zaznamenali, že boli vydané výstrahy pred silným vetrom 2. a 3. stupňa podľa SHMÚ, pre viaceré územia SR. Je našou povinnosťou Vás upozorniť, aby ste boli maximálne opatrní a vykonali také opatrenia, aby neprišlo k ujme na zdraví alebo majetku. Sila vetra sa v nárazoch odhaduje až na 105 – 115 km/h. Táto rýchlosť predstavuje veľké nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. Pravdepodobnosť výskytu mimoriadnych škôd a ohrozenia ľudských životov je veľmi vysoká,

Zabezpečte si prosím predmety na dvoroch, vo Vašich obydliach, pozatvárajte okná a nezdržiavajte sa v blízkosti nestabilných objektov, stĺpov a stromov.

Ďakujeme za pochopenie.