Výsledok testovania na COVID-19 zo dňa 1.5.2021

Z 1. mája výsledok testovania nebol zlý, ale ani veľmi nepotešil. V médiách teraz rozprávajú o uvoľňovaní opatrení, čo iste každého z nás teší a zrejme aj toto bol jeden z dôvodov pre ktorý sa testovania zúčastnilo oproti predchádzajúcim len 417 ľudí.

Z tohto počtu boli 2 osoby zistené pozitívne a tak pozitivita pomerne stúpla na úroveň 0,48%.

Pri každom testovaní, pri ktorom sme zistili pozitivitu sa táto zisťuje vždy u nových osôb. Znamená to mať stále v povedomí, že aj keď sa opatrenia postupne uvoľňujú vírus je stále medzi nami. Preto prosím nepodliehajte celkom prirodzenej snahe a túžbe po voľnosti, ale stále majte v povedomí potrebu ochrany seba a svojich blízkych.

Vzhľadom k tomuto výsledku je pravdepodobné, že nasledujúci týždeň 8.5.2021 bude znova testovanie na COVID-19. Informáciu o tom aký bude ďalší postup vám samozrejme dáme v priebehu týždňa.

Zdravie vám praje Covid-tím a starosta.