Výsledky volieb prezidenta SR rok 2019 v obci Abrahám 1. kolo

Tabuľku posúvajte horizontálne

Okrsok č. 1
Počet voličov zapísaných v zozname voličov 905
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní 527
Počet odovzdaných platných pre všetkých kandidátov 527
Volilo oprávnených voličov 58,2 %
Výsledky jednotlivých kandidátov
Béla Bugár, Ing. 8
Zuzana Čaputová, Mgr . 169
Martin Daňo 4
Štefan Harabin, JUDr. 76
Eduard Chmelár, doc. Mgr., PhD. 26
Marian Kotleba, Ing. Mgr. 62
Milan Krajniak, Bc. 11
József Menyhárt, PaedDr., PhD.
František Mikloško, RNDr. 41
Robert Mistrík, Dr. Ing. 1
Maroš Šefčovič, JUDr., PhD. 123
Robert Švec, Mgr. 4
Bohumila Tauchmannová, Ing. 1
Juraj Zábojník, Dr. Ing., PhD.
Ivan Zuzula, RNDr., CSc. 1