Výsledky volieb do samosprávy obce Abrahám

Tabuľku posúvajte horizontálne

Počet voličov zapísaných v zozname voličov 903
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní 636
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných
pre voľbu do obecného zastupiteľstva
626
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných
pre voľbu starostu obce
620

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na funkciu starostu obce:

1. Jana Banášová 144
2. Mgr. Tibor Ležovič 219
3. Ing. Igor Németh 257

Za starostu obce Abrahám bol zvolený: Ing. Igor Németh

Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov Obecného zastupiteľstva v Abraháme:

1. Milan Janík 290
2. Ing. Jana Takáčová 290
3. Mgr. Radovan Fodor 285
4. Jana Banášová 268
5. Mgr. Jana Hanuliaková 251
6. Bc. Dávid Grosman 247
7. Vladimír Jucha 247

Náhradníci – kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov Obecného zastupiteľstva v Abraháme:

1. Marek Matloň 244
2. Ing. Peter Koška PhD. 242
3. Marian Vrbovský 240
4. Mgr. Tibor Ležovič 233
5. Peter Horník 184
6. Štefan Palčo 181
7. Andrej Ivančík 162
8. Iveta Hrubčinová 157
9. Nikoleta Takácsová 94
10. Marcel Hatiar 92
11. Michaela Ležovičová 60

Vážení občania!

Dovoľte mi, aby som sa všetkým občanom našej obce poďakoval za výraznú účasť vo voľbách do samosprávy. Svedčí to o Vašej zodpovednosti a svedomitom prístupe k budúcnosti obce.

Účasť voličov

70,43%

Opätovne ste mi prejavili veľkú dôveru. Nesmierne si to vážim a budem robiť všetko preto, aby som Vašu dôveru nesklamal. Je to naozaj veľká zodpovednosť, ktorú si s plnou vážnosťou uvedomujem a na základe toho aj budeme spolu našu obec spravovať.

Zvoleným poslancom gratulujem k mandátu a verím, že nájdeme spoločnú reč, veľa pochopenia a vzájomnej dôvery v záujme spravodlivého rozhodovania sa pre blaho občanov obce.

Ešte raz všetkým veľké ĎAKUJEM!

Váš starosta Ing. Igor Németh