Výsledky volieb do samosprávy obce Abrahám

Tabuľku posúvajte horizontálne

Počet voličov zapísaných v zozname voličov903
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní636
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných
pre voľbu do obecného zastupiteľstva
626
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných
pre voľbu starostu obce
620

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na funkciu starostu obce:

1. Jana Banášová144
2. Mgr. Tibor Ležovič219
3. Ing. Igor Németh257

Za starostu obce Abrahám bol zvolený: Ing. Igor Németh

Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov Obecného zastupiteľstva v Abraháme:

1. Milan Janík290
2. Ing. Jana Takáčová290
3. Mgr. Radovan Fodor285
4. Jana Banášová268
5. Mgr. Jana Hanuliaková251
6. Bc. Dávid Grosman247
7. Vladimír Jucha247

Náhradníci – kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov Obecného zastupiteľstva v Abraháme:

1. Marek Matloň244
2. Ing. Peter Koška PhD.242
3. Marian Vrbovský240
4. Mgr. Tibor Ležovič233
5. Peter Horník184
6. Štefan Palčo181
7. Andrej Ivančík162
8. Iveta Hrubčinová157
9. Nikoleta Takácsová94
10. Marcel Hatiar92
11. Michaela Ležovičová60

Vážení občania!

Dovoľte mi, aby som sa všetkým občanom našej obce poďakoval za výraznú účasť vo voľbách do samosprávy. Svedčí to o Vašej zodpovednosti a svedomitom prístupe k budúcnosti obce.

Účasť voličov

70,43%

Opätovne ste mi prejavili veľkú dôveru. Nesmierne si to vážim a budem robiť všetko preto, aby som Vašu dôveru nesklamal. Je to naozaj veľká zodpovednosť, ktorú si s plnou vážnosťou uvedomujem a na základe toho aj budeme spolu našu obec spravovať.

Zvoleným poslancom gratulujem k mandátu a verím, že nájdeme spoločnú reč, veľa pochopenia a vzájomnej dôvery v záujme spravodlivého rozhodovania sa pre blaho občanov obce.

Ešte raz všetkým veľké ĎAKUJEM!

Váš starosta Ing. Igor Németh