Výpadky dodávky pitnej vody v obci

V obci dňa 26.3.2019 bolo vykonané čistenie a dezinfekcia zásobníkov vody na čerpacej stanici. Následne boli menené poškodené ventily na vetvách vodovodného rozvodu. V priebehu nasledujúcich dní došlo k poruchám na vodovodnom potrubí pri COOP Jednote. Od čistenia zásobníkov sú v súčasnosti v časti ulíc okolo COOP Jednoty praktický každý deň odstávky vody.

Je nám ľúto tejto skutočnosti, ale pravda je taká, že vodovodné potrubie po celej jeho doterajšej odkrytej dĺžke nemá žiadne predpísané uloženie. Je spájané z rôznych priemerov potrubí a zasypávané tým čo bolo po ruke. Teda aj objemnými úlomkami betónu, ktoré tlačia na potrubie. Vetva bola vybudovaná pred cca 50 rokmi. Pri budovaní vodovodu pravdepodobne vtedy zápasili s nedostatkom finančných prostriedkov, preto nemôžeme nikomu nič vyčítať. Snažíme sa postupne chybnú vetvu odkryť tak, aby sme ju mohli vymeniť a spraviť riadne lôžko. Zároveň je však potrebné priebežne zabezpečovať vodu aspoň pre základné potreby. Preto je priebeh opráv s postupnými výpadkami dodávky vody. Dnes bude vymenené potrubie o celkovej dĺžke viac ako 20 metrov a uložené na poriadne lôžko. V prácach sa ale bude pokračovať až po začiatok vetvy. Keď sa táto vymení, verím, že v tejto časti bude pokoj s opravami na ďalších 50 rokov.

Zároveň musím podotknúť po tom čo som sa dozvedel o vyjadrení podivných názorov niektorých občanov na súkromnej webovej stránke v obci, že si vysoko vážim všetkých ľudí a ich práce, ktorí boli a sú ochotní pracovať v blate a studenej vode každý deň aj cez víkendy, aby mohla byť zabezpečená dodávka vody.

Starosta obce Ing. Igor Németh