Vyhodnotenie ročníka súťaže: „ Každý žiak čitateľom knižnice“ za rok 2017-2018

Kategória: Najlepšia trieda

  1. miesto – 1. 3. trieda Základnej školy Michala Tareka v Abraháme
  2. miesto – 2. 5. trieda Základnej školy Michala Tareka v Abraháme
  3. miesto – 3. 1. trieda Základnej školy Michala Tareka v Abraháme

Kategória: Jednotlivci

  1. miesto – 1. žiačka 5. triedy Kristína Bohunická počet vypožičaných kníh 56
  2. miesto – 2. žiačka 1. triedy Sarah Söllösyová počet vypožičaných kníh 55
  3. miesto – 3. žiak 4. triedy Richard Somogyi počet vypožičaných kníh 45
  4. miesto – 4. žiačka 4. triedy Tamara Kočíková počet vypožičaných kníh 43
  5. miesto – 5. žiačka 5. triedy Viktória Bohunická počet vypožičaných kníh 39