Vyhláška ÚVZ SR ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie SR

V prílohe zverejňujeme Výhlášku Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky.