Vyhláška ÚVZ SR 26 a 27 vstup na územie SR a obmedzenie prevádzok a hromadných podujatí

Vážení občania,

v prílohe nájdete vestník Vlády SR, v ktorom sa nachádzajú:

26
VYHLÁŠKA
Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození
verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky

a

27
VYHLÁŠKA
Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození
verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí