Vyhláška RÚVZ Galanta – zákaz predaja alkoholu, zákaz posedení

Vážení občania,

RÚVZ Galanta vydal vyhlášku v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19, ktorou zakazuje:

  • predaj alkoholických nápojov v zariadeniach verejného stravovania
  • realizovanie firemných posedení a stretnutí spojených s konzumáciou
  • predajniam drogériového tovaru, predaj iného ako drogériového tovaru

Úplné znenie nájdete v priloženom dokumente.