Vyhláška 175 ÚVZ SR účinná od 19.4.2021 zmeny v prekrytí horných ciest dýchacích

Vážení občania,

zverejňujeme vyhlášku Úradu verejného zdravotníctva č.175, ktorá vyšla vo Vestníku Vlády SR 15.4.2021. Nadobúda účinnosť dňa 19.4.2021. Pojednáva o zmenách a výnimkách z prekrytia horných ciest dýchacích. Nižšie, v priloženom dokumente, nájdete úplné znenie vyhlášky.

Prehľad najdôležitejších zmien:

  • v exteriéri už nebude povinné mať prekryté horné dýchacie cesty, a to v prípade osôb, ktoré sú vzdialené najmenej päť metrov od ostatných osôb, s ktorými nežijú v spoločnej domácnosti
  • namiesto respirátora budú môcť mať rúška v interiéri verejných budov:
    • všetci žiaci v škole alebo školskom zariadení
    • pedagogickí a odborní zamestnanci počas vyučovania
    • na pracovisku: zamestnanci, ktorí majú chronické ochorenia dýchacích ciest s dychovou nedostatočnosťou alebo kožné ochorenia tváre, u ktorých by nosenie respirátora mohli viesť k zhoršeniu stavu
    • zamestnanci, ktorých spôsob práce alebo pracovné podmienky neumožňujú nosenie respirátora, po dohode medzi zamestnávateľom a zástupcami zamestnancov (doteraz to bolo možné iba na základe vyjadrenia pracovnej zdravotnej služby)