Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Vážení občania, venujte prosím pozornosť tomuto oznamu!

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Galante

vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
na pozemkoch s porastom
v územnom obvode okresu Galanta
od 16.4.2019 15:00h do odvolania