Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Vážení občania,

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Galante vyhlásilo čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.

Dôrazne Vás žiadame, aby ste uvedené zákazy, rešpektovali a dodržiavali.

Dokument sa nachádza v prílohe.

požiar