Výberové konanie na pozíciu matrikár/samost. odbor. referent

Obec Abrahám v súlade s ustanovením § 6ods. 1 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta na Obecnom úrade v Abraháme na pracovnú pozíciu matrikár/samostatný odborný referent.

Všetky potrebné informácie nájdete v priloženom dokumente nižšie.