Výberové konanie na pozíciu Manažér MAS

Združenie obcí MAS 11PLUS vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pozície Manažér MAS

Minimálne kvalifikačné predpoklady:

  • ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou alebo ukončené vysokoškolské vzdelanie I. alebo II. stupňa
  • minimálne 2 roky praxe na zodpovedajúcej manažérskej pozícii (riadiaca a/alebo rozhodovacia a/alebo kontrolná funkcia) alebo 2 roky praxe v oblasti projektového manažmentu vo vidieckom alebo regionálnom rozvoji alebo fondov EÚ

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:

  • formálna kontrola prijatých ŽoNFP (projektov) od konečných prijímateľov – predkladateľov projektu, poskytovanie informácií predkladateľom projektu, zabezpečenie zberu informácií pre monitoring a hodnotenie, zabezpečenie ďalších administratívnych činností MAS, manažovanie administratívnych pracovníkov a účtovníka MAS

Nástup možný od: 1. februára 2018

Plat: 1 500 Eur brutto

Žiadosť a profesijný životopis posielať najneskôr do 15. januára 2018 na adresu Mikroregión 11PLUS, Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer.