Výberové konanie na pozíciu ekonóm/účtovník

Obec Abrahám v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta na Obecnom úrade v Abraháme na pracovnú pozíciu ekonóm/účtovník.

Všetky informácie nájdete v priloženom dokumente.