Obec Abrahám vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/ľky Materskej školy

Dokument si môžete stiahnuť v PDF formáte. Nájdete v ňom kvalifikačné predpoklady a osobitné požiadavky, iné kritériá a požiadavky a tiež Zoznam požadovaných podkladov.