Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky Materskej školy v Abraháme

Obec Abrahám vyhlasuje VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie funkcie riaditeľa/ky Materskej školy, Abrahám 152, 925 45 Abrahám s predpokladaným nástupom 6. 9. 2023.

Podrobnosti nájdete v priloženom dokumente.

Vyvesené dňa: 21.6.2023

Zvesené dňa: 6.7.2023