Dôležitý oznam

Vtáčia chrípka – opatrenia, nariadenie RVPS Galanta

Vážení občania! Venujte prosím zvýšenú pozornosť tomuto oznamu!

V súvislosti s výskytom vtáčej chrípky v okrese Galanta vydala Regionálna veterinárna a potravinová správa Galanta „Veterinárne opatrenia na kontrolu chorôb zvierat“.

Dokument nájdete priložený nižšie.