Všeobecne záväzné nariadenie č.2/2017

o poskytovaní elektronických služieb