Voľné pracovné pozície ZVJS Hrnčiarovce nad Parnou

Zbor väzenskej a justičnej stráže hľadá do stálej štátnej služby uchádzačov o pozície

REFERENT REŽIMU

SAMOSTATNÝ STRÁŽNY

Miesto práce:
Ústav na výkon trestu odňatia slobody – Hrnčiarovce nad Parnou (pri Trnave)

leták ÚVTOS