Volebný okrsok pre voľby do Európskeho parlamentu 2024

V zmysle Harmonogramu organizačno-technického zabezpečenia volieb do Európskeho parlamentu, ktoré sa budú konať 8. júna 2024, bude v obci Abrahám vytvorený volebný okrsok č. 1.

Umiestnenie volebného okrsku č. 1 bude v budove Kultúrneho domu v Abraháme č. 33, 925 45 Abrahám.