Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2019

V roku 2019 sú voľby prezidenta Slovenskej republiky, ktorých prvé kolo sa uskutoční 16. marca 2019 a prípadné druhé kolo 30. marca 2019.

Podrobné informácie nájdete na stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

voľby prezidenta SR 2019

Dokumenty vydané obcou Abrahám k voľbe prezidenta SR 2019

Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019.

Určenie e-mailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu.

Určenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie.

Vymenovanie zapisovateľa okrskovej volebnej komisie pre voľby prezidenta SR 2019.

Oznámenie o počte obyvateľov obce Abrahám ku dňu vyhlásenia volieb.