Voľby 2023 do NR SR – základné informácie pre voliča

Obecný úrad v Abraháme oznamuje občanom, že Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásené predsedom Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 304/2023 , sa uskutočnia 30. 9. 2023 v čase od 7:00 – 22:00 hod. v kultúrnom dome.

Hlasovať môže občan SR nad 18 rokov. Volič sa miestnej volebnej komisii preukáže platným občianskym preukazom.

Volič vo volebnej miestnosti obdrží obálku a 25 hlasovacích lístkov, z ktorých si jeden vyberie a môže na ňom zakrúžkovať max. 4 kandidátov.

Voliči, ktorí sa v deň konania volieb v sobotu 30. 9. 2023 nemôžu dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných zdravotných dôvodov, majú právo požiadať volebnú komisiu o hlasovanie mimo volebnej miestnosti v podobe prenosnej volebnej schránky. O prenosnú volebnú schránku je nutné požiadať telefonicky na tel. čísle 0911 875 757 alebo počas volebného dňa okrskovú volebnú komisiu. O prenosnú volebnú schránku môžu žiadať iba voliči s trvalým pobytom v našej obci.