Voľby 2020 – do Národnej rady SR

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 351/2019 Z. z. vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a určil deň ich konania na sobotu 29. februára 2020 voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h

Informácie k možnosti vykonania volieb poštou

Žiadosť o voľbu poštou PDF

Určenie e-mailovej adresy pre voľby do NR SR 2020

Pre voľby do NR SR 2020 bola určená e-mailová adresa: urad@abraham.sk

E-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie:

 urad@abraham.sk

E-mailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu:

 urad@abraham.sk