Základná škola Michala Tareka

Ihrisko, dvor a vstup (ZŠ)

Chémia (ZŠ)

Knižnica (ZŠ)

Trieda (ZŠ)