Vínna pivnica – predajné dni pred vianočnými a novoročnými sviatkami

Poľnohospodársko-obchodné družstvo Abrahám
prevádzka vinná pivnica
925 45 Abrahám 220

Predajné dni pred vianočnými a novoročnými sviatkami

PIATOK – 18. 12. 2020
08.00 – 17.30 hod

STREDA – 23.12.2020
08:00 – 15:00 hod

STREDA – 30. 12. 2020
08.00 – 17.30 hod