Víkendový hasičský tábor pre mladých hasičov (Plameň)

v termíne od 7. do 9. septembra 2018.

Cena za tábor je 20 eur/osoba. Všetci účastníci budú ubytovaný v jednej budove, maximálny počet ubytovaných je 40 osôb. V cene je zahrnuté ubytovanie, strava a doprava.

Víkendového tábora sa môžu zúčastniť mladý hasiči vo veku 8 – 16 rokov. DHZ poskytne na každých 5 detí jedného vedúceho. V prípade účasti mladších detí ako 8 rokov je potrebné, aby s dieťaťom išiel jeho zákonný zástupca.

Záujemci o tábor sa hláste u p.
Michal Blaho (predseda komisie pre mládež): t. č. 0904 519 176,
alebo u p.
Július Tóth (tajomník ÚzO DPO Galanta): t. č. 0918 790 345,
alebo mailom: ovdpo.ga@gmail.com.