Vieme, čo robia naše deti mimo dom?

Tento rok je iný než všetky ostatné pre všetkých. Museli sme sa prispôsobiť zmene spôsobu života kvôli obmedzeniam vyplývajúcim z epidemiologických opatrení na zabránenie šírenia nákazy COVID 19. Deti a mládež od marca nechodili do školy a takto prešli plynule do prázdnin.

Príliš dlhá doba bez zodpovednosti a nutnosti plniť si povinnosti sa prejavila a prejavuje hlavne u niektorých teenegerov z obce. Nezodpovedné a uvolnené správanie mládeže podporené nízkou mierou pozornosti rodičov o svoje deti sa prejavuje na výzore majetku obce. Fotografie, ktoré k tomuto zamysleniu prikladám hovoria samé za seba.

Prosím týmto rodičov aby sledovali čo ich deti robia. Hlavne dorastajúca mládež stretávajúca sa na štadióne vo večerných hodinách si musí uvedomiť, že tu nie sú pre nich sluhovia, ktorí budú po nich upratovať neporiadok a opravovať poškodený majetok len tak s úsmevom a porozumením. Verím, že si to všetci uvedomíme a naše priestory nebudú vyzerať tak ako na nasledujúcich záberoch.

Starosta: Ing. Igor Németh