Oznam pre predajcov na vianočných trhoch

Obecný úrad  v Abraháme oznamuje, že dňa 9.12.2017 sa uskutočnia vianočné trhy o 14.00 hod. v  kultúrnom dome. Predajcovia sa môžu prihlásiť do 1.12.2017 na obecnom úrade, na tel. č. 031/7857220, 0911875757, email: urad@abraham.sk.