Šťastné a veselé

Príjemné prežitie vianočných sviatkov, veľa zdravia, šťastia, osobných a pracovných úspechov v novom roku želá

Ing. Igor Németh

starosta obce Abrahám

šťastné a veselé