Vestník Vlády SR – vyhlášky ÚVZ SR 97., 98 a 99

Vážení občania,

v prílohe nájdete vestník Vlády SR, v ktorom boli zverejnené vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR č.97, č.98 a č.99.

č.97 – VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19

č.98 – VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí

č.99 – VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest

Týmto Vás žiadame, aby ste vo vlastnom záujme, z pohľadu zabránenia následkov pri šírení vírusu, dodržiavali v maximálnej miere tieto opatrenia.

Odporúča starosta