Verejné bohoslužby sú zrušené

Biskupi Slovenska s bolesťou prijali rozhodnutie, že od 10.3. do 23.3. sa na území Slovenska nesmú sláviť verejné bohoslužby. Z tohto dôvodu nebudú slúžené sväté omše ani v našej obci. Neúčasť na nedeľnej svätej omši v tomto prípade nie je hriechom, pretože nie je možnosť sa jej zúčastniť.

Odporúčame využiť televízne a rozhlasové prenosy bohoslužieb.

Už vyhlásené úmysly svätých omší odslúži pán farár súkromne, bez účasti veriacich.

Vstup do kostola zostane počas dňa otvorený na modlitbu tak ako doteraz.