Verejné bohoslužby sa nekonajú

Z dôvodu veľmi vážnej epidemiologickej situácie sa verejné bohoslužby nekonajú.

Oznamy

  • V tejto osobitnej situácii zostávajú platné normy katechizmu (porov. č. 2183) a kódexu (porov. kán. 1248 § 2), ktoré stanovujú, že v prípade, keď sa z vážnych dôvodov nie je možné zúčastniť na eucharistickom slávení, veľmi sa odporúča venovať rovnaký čas modlitbe na základe čítania Svätého písma, recitovaním Liturgie hodín alebo iných modlitieb či už osobne alebo v rodine. Existujú viaceré možnosti sledovať sväté omše prostredníctvom rozhlasu, televízie alebo internetu.

  • Kostol bude otvorený na individuálnu pastoračnú službu v nedeľu:

    v Hoste 9:00 – 10:30

    v Abraháme 10:30 – 12:30.

  • Kedykoľvek počas dňa je možné využiť otvorený vstup do farského kostola na individuálnu modlitbu. Kto by mal záujem o sviatosť zmierenia, môže kedykoľvek prísť na faru osobne alebo sa ohlásiť na tel. 031 789 9435.

  • Epidémia zviditeľňuje zreteľne našu krehkosť, aj našu povinnosť chrániť si vlastný život a životy iných. Našimi modlitbami a našou príkladnou činnosťou posilňujeme dôveru v Boha a aj vzájomnú dôveru medzi ľuďmi.

  • „Sedembolestná Panna Mária, Patrónka Slovenska, prosíme ťa o tvoju pomoc a ochranu. Vypros uzdravenie chorým, ochraňuj zdravotníkov, ktorí sa o nich starajú, a odvráť šírenie choroby. Oroduj za nás, ktorí sa k tebe s dôverou utiekame!“