Verejné bohoslužby sa nekonajú v katolíckych kostoloch do odvolania

Verejné bohoslužby sa nekonajú v katolíckych kostoloch do odvolania na základe aktuálneho stanoviska Konferencie biskupov Slovenska.

V tejto osobitnej situácii zostávajú platné normy katechizmu (porov. č. 2183) a kódexu (porov. kán. 1248 § 2), ktoré stanovujú, že v prípade, keď sa z vážnych dôvodov nie je možné zúčastniť na eucharistickom slávení, veľmi sa odporúča venovať rovnaký čas modlitbe na základe čítania Svätého písma, recitovaním Liturgie hodín alebo iných modlitieb či už osobne alebo v rodine. Existujú viaceré možnosti sledovať sväté omše prostredníctvom rozhlasu, televízie alebo internetu.

Epidémia zviditeľňuje zreteľne našu krehkosť, aj našu povinnosť chrániť si vlastný život a životy iných. Našimi modlitbami a našou príkladnou činnosťou posilňujeme dôveru v Boha a aj vzájomnú dôveru medzi ľuďmi.

V našej farnosti Abrahám je možné kedykoľvek počas dňa využiť otvorený vstup do farského kostola na individuálnu modlitbu. Kto by mal záujem o sviatosť zmierenia, môže kedykoľvek prísť na faru osobne alebo sa ohlásiť na tel. 031 789 9435.

Spovedať budem zvlášť v nedeľu 5.4. 14:00-17:00 na farskom dvore za prísnych bezpečnostných podmienok. Aby sa veriaci nezhromažďovali a nestretali, treba sa prihlásiť na konkrétny presný čas v nasledovnom rozpise:
https://www.mojakomunita.sk/web/farnost-abraham/spovedanie

Veriaci bez možnosti prístupu na internet môžu zavolať na farské telefónne číslo a zapíšem si ich ja.
V prípade zvýšeného záujmu bude možnosť pristúpiť k spovedi aj v nasledujúcom týždni za rovnakých podmienok.

Sväté omše počas Veľkonočného trojdnia budú v našej farnosti slávené súkromne bez účasti veriacich v nasledovných časoch (aby ste sa v tom čase mohli spojiť duchovne aj cez priame prenosy):
Zelený štvrtok Pánovej večere 18:00
Veľký piatok – Slávenie utrpenia a smrti Pána 15:00
Biela sobota – Veľkonočná vigília 19:45
Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania 11:00

panna Mária

„Sedembolestná Panna Mária, Patrónka Slovenska, prosíme ťa o tvoju pomoc a ochranu. Vypros uzdravenie chorým, ochraňuj zdravotníkov, ktorí sa o nich starajú, a odvráť šírenie choroby. Oroduj za nás, ktorí sa k tebe s dôverou utiekame!“