Verejné bohoslužby sa nekonajú do odvolania

Verejné bohoslužby sa nekonajú v katolíckych kostoloch do odvolania na základe aktuálneho stanoviska Konferencie biskupov Slovenska.

V tejto osobitnej situácii zostávajú platné normy katechizmu (porov. č. 2183) a kódexu (porov. kán. 1248 § 2), ktoré stanovujú, že v prípade, keď sa z vážnych dôvodov nie je možné zúčastniť na eucharistickom slávení, veľmi sa odporúča venovať rovnaký čas modlitbe na základe čítania Svätého písma, recitovaním Liturgie hodín alebo iných modlitieb či už osobne alebo v rodine. Existujú viaceré možnosti sledovať sväté omše prostredníctvom rozhlasu, televízie alebo internetu.

Epidémia zviditeľňuje zreteľne našu krehkosť, aj našu povinnosť chrániť si vlastný život a životy iných. Našimi modlitbami a našou príkladnou činnosťou posilňujeme dôveru v Boha a aj vzájomnú dôveru medzi ľuďmi.

V našej farnosti Abrahám je možné kedykoľvek počas dňa využiť otvorený vstup do farského kostola na individuálnu modlitbu. Kto by mal záujem o sviatosť zmierenia, môže kedykoľvek prísť na faru osobne alebo sa ohlásiť na tel. 031 789 9435.

Veriaci, ktorí sa zapojili do projektu Pôstnej krabičky pre Afriku, nech odošlú svoje dary na charitu individuálne podľa pokynov na krabičke.

Všetkým farníkom vyprosujem požehnanú Veľkú noc a silu nášho Zmŕtvychvstalého Pána v tomto náročnom období!

„Sedembolestná Panna Mária, Patrónka Slovenska, prosíme ťa o tvoju pomoc a ochranu. Vypros uzdravenie chorým, ochraňuj zdravotníkov, ktorí sa o nich starajú, a odvráť šírenie choroby. Oroduj za nás, ktorí sa k tebe s dôverou utiekame!“