Verejná vyhláška – zhromaždenie účastníkov pozemkových úprav

Okresný úrad Galanta, pozemkový a lesný odbor a obec Malá Mača

zvoláva

na 2.7.2021 (piatok) o 17:00h na Námestí sv. Margity pri Obecnom úrade v Malej Mači ustanovujúce zhromaždenie účastníkov pozemkových úprav v katastrálnom území Malá Mača.

Verejnú vyhlášku nájdete priloženú nižšie.