Verejná vyhláška ÚVZ SR – opatrenia v súvislosti s koronavírusom

Vážení občania,

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vydal rozhodnutie verejnou vyhláškou, ktorou sa nariaďujú opatrenia na predchádzanie vzniku a šírenia prenosného ochorenia.