Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Adresát písomnosti: Marian Végh

Vyvesené dňa: 27.11.2023

Zvesené dňa: 12.12.2023