Jarná brigáda – Veľké jarné upratovanie

Sú pred nami veľké sviatky, príde iste veľa návštev do našej obce. Nebola náhoda, že práve týždeň pred týmito Veľkonočnými sviatkami sa v sobotu 24. marca uskutočnila jarná brigáda. Počasie bolo ako na objednávku i keď ešte niekoľko dní pred brigádou sa zdalo, že bude zima, nakoniec počasie vyšlo.

Čo sa nám spoločne podarilo urobiť.

Jedna skupina brigádnikov upratovala centrum obce, zbierali papiere, plasty, hrabali, zametali. Vyčistili námestie pri soche sv. Floriána, taktiež okolie Hliníka a okolie športového areálu. Nezabudli ani na detské ihrisko pri zbernom dvore. Druhá skupina sa zišla pri SAD zástavke kde sa postarali o vznikajúcu lipovú alej popri ceste do lesa, kde ostrihali stromčeky, vyčistili nálet, pozbierali odpadky, pozametali prístupovú cestu. Veľa práce pri čistení cesty urobilo aj POD Abrahám o to tým, že strojom odhrnuli okraje cesty od hrubej vrstvy zeminy a lístia, čo by nebolo ručne brigádnikmi možné. Za túto významnú pomoc patrí POD naše poďakovanie.

Ďalej boli odborne ošetrené aj lipky popri ceste dendrológom. V miestnom parku bolo taktiež dosť práce pre brigádnikov a to pri dočistení cesty, chodníkov, ale aj Grófovho kúpaliska. Nezabudli sme ani na očistenie od náletu okolia starého duba a tým vynikla jeho krása. Bolo to jedno pekné spoločenské podujatie výsledkom ktorého je čistejšia obec. Pomáhali aj deti a mnohé sa pýtali kedy bude ďalšia brigáda. Na záver brigády sa časť účastníkov stretla v očistenom kúpalisku, kde bolo pre všetkých malé občerstvenie z prostriedkov účastníkov brigády. Všetkým, ktorí ste sa brigády zúčastnili a pomohli patrí veľké poďakovanie. Prejavili ste tým svoj kladný postoj k našej obci, záujem o našu obec a najmä  to, aby naša obec bola krajšia.

M. Vrbovský