Vedúca školskej jedálne – ponuka zamestnania

Obecný úrad v Abraháme hľadá zamestnanca na pozíciu Vedúca školskej jedálne s nástupom ihneď. Žiadosti o prijatie do zamestnania, spolu so životopisom a dokladom o vzdelaní môžete doručiť na obecný úrad osobne, poštou alebo e-mailom. Bližšie informácie poskytneme záujemcom na obecnom úrade osobne alebo na telefónnom čísle 031/785 72 20.