Včelí mor – Regionálna veterinárna a potravinová správa Galanta

Vážení občania,

Regionálna veterinárna a potravinová správa Galanta nariaďuje opatrenia na tlmenie a zabránenie šírenia choroby: mor včelieho plodu

Úradný dokument nájdete v prílohe nižšie.