Vatra Ústavy v tomto roku…

1.september 2020, v tento slávnostný deň si pripomíname Deň Ústavy SR. Spomienka na deň prijatia Ústavy SR je vyjadrením hrdosti, že na Slovensku máme základný právny dokument obsahujúci najdôležitejšie pravidlá spolunažívania, činnosti štátnych inštitúcií a občianskej spoločnosti. Ústavou sme potvrdili seba, potvrdili sme aj cestu mladej Slovenskej republiky.

Sme však svedkami toho, že nám niekedy chýba pocit hrdosti na našu Slovenskú republiku, na úsilie našich pradedov i celého slovenského národa bojujúceho za samostatné Slovensko.

Vatra Ústavy Abrahám

Vatra Ústavy v roku 2018

Je preto nevyhnutné, aby sme si častejšie pripomínali slová našej štátnej hymny, spred takmer 200 rokov, kde jej autor Janko Matuška metaforicky vyzýva Slovákov k oživeniu Slovenska. Pripomínajme to hlavne našim deťom, aby tento odkaz odovzdali ďalším generáciám.

Každoročne sa v rôznych častiach našej vlasti pri tejto príležitosti zapaľujú Vatry Ústavy. Nebolo tomu inak po minulé roky ani  v našej obci. Obec Abrahám zastúpená starostom Ing. Igorom Némethom v spolupráci s Miestnym odbor Matice slovenskej v Abraháme s predsedníčkou Annou Klementovou každoročne Vatru Ústavy v našej obci organizovali. Môžeme konštatovať, že mala vždy veľmi dobrú úroveň a zúčastňovalo sa jej množstvo našich spoluobčanov i občanov okolitých obcí.

V tomto roku z dôvodu šíriacej sa pandémie, stále platnej mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky a v rámci dodržiavania protiepidemiologických opatrení Úradu verejného zdravotníctva si takto symbolicky pripomíname 1. september 2020 – Deň Ústavy SR   a zapálenie Vatry Ústavy“.

Zdravie našich spoluobčanov si musíme chrániť, aby sme sa v budúcom roku všetci v zdraví stretli v priestoroch športového areálu a pripravili Vatru Ústavy, ktorú budeme môcť zapáliť za účasti našich spoluobčanov a vyjadriť tak podporu našej krásnej vlasti.

Ing. Igor Németh starosta obce Abrahám a Anna Klementová predsedníčka MO MS Abrahám