Uznesenie Vlády SR č.260 – ukončenie núdzového stavu

Vláda Slovenskej republiky na základe uznesenia č. 260/2021 – uplynutím 14. mája 2021, ukončuje núdzový stav, ktorý bol vyhlásený uznesením vlády SR č. 587 z 30. septembra 2020 na území Slovenskej republiky.“

V prílohe nájdete UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 260 zo 14. mája 2021.