Uznesenie vlády SR č.123 – opatrenia

Vážení občania,

v prílohe nájdete zverejnené úplne znenie uznesenia Vlády SR č.123, ktorým sa prijali s účinnosťou od 3. marca 2021 obmedzenie slobody pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 3. marca 2021 v čase od 05.00 hod. do 01.00 hod. nasledujúceho dňa, do odvolania, najneskôr však do konca núdzového stavu, teda uplynutím 19. marca 2021.

K tomuto obmedzeniu bolo schválených viac výnimiek, ktorých presné znenie nájdete v prílohe nižšie.