window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-111393228-1');
Zberný dvor – ako na separovaný odpad2023-03-09T11:04:31+01:00

Ako funguje zberný dvor

Zber separovaného odpadu v obci Abrahám zabezpečuje spoločnosť AVE a.s. podľa harmonogramu, ktorý bol zaslaný na Obecný úrad. Občania majú možnosť priniesť na zberný dvor separovaný odpad, ktorý je triedený podľa pokynov uvedených nižšie.

Otváracie hodiny zberného dvoru v Abraháme

Tabuľku posúvajte horizontálne

Deň Streda Sobota
Hodina – Letný režim od 16:00h do 18:00h od 08:00h do 12:00h
Hodina – Zimný režim od 15:00h do 17:00h od 08:00h do 12:00h

Odvoz tuhého komunálneho odpadu sa v obci Abrahám vykonáva v piatok každý nepárny týždeň.

Ako separovať odpad v domácnosti a na zbernom dvore

Plastový odpad = žltý kontajner

Plastový odpad

Do separovaného zberu plastového odpadu patrí:

 • čisté PET fľaše (stlačené)
 • PE-HD a PP fľaše od čistiacich prostriedkov, šampónov a pod.
 • PE-LD čistá fólia ako napr. igelitové tašky, fólie z prac. práškov, stavebné fólie, strečové fólie.
 • PS – čistý polystyrén

Do separoveného zberu plastového odpadu nepatrí:

 • plastové obaly od nebezpečných látok (motorové oleje, chemikálie, farbivá)
 • linoleum, molitan, znečistené plastové obaly

Papierový odpad = modrý kontajner

Papierový odpad

Do separovaného zberu papierového odpadu patrí:

 • noviny, časopisy, knihy
 • zošity, kancelársky papier, baliaci papier
 • reklamné letáky, kartón

Do separoveného zberu papierového odpadu nepatrí:

 • obaly z tetrapaku
 • voskový a impregnovaný papier
 • znečistený papier

Sklo = zelený kontajner

Sklenený odpad

Do separovaného zberu skla patrí:

 • nevratné obaly zo skla
 • sklenené nádoby a črepy
 • tabuľové sklo

Do separoveného zberu skla nepatrí:

 • autosklo
 • bezpečnostné sklo
 • drôtené sklo
 • porcelán
 • keramika
 • zrkadlá
 • TV obrazovky
 • žiarovky a žiarivky

Kovový odpad

Kovový odpad

Do separovaného zberu kovového odpadu patrí:

 • konzervy, kovové výrobky a súčiastky
 • alobal, nápojové plechovky
 • alobalové a hliníkové časti obalov
 • viečka z jogurtov, hliníkové nádobky z čajových sviečok

Do separovaného zberu kovového odpadu nepatrí:

 • kovové obaly kombinované s iným materiálom

Samostatnú zložku separovaného odpadu tvoria Tetrapaky a VKM (viacvrstvové kombinované materiály) na báze lepenky. Tieto materiály separujte oddelene.

Zber použitého textilu a odevov

Na zbernom mieste v Abraháme bol umiestnený kontajner na zber použitého šatstva, textílií a odevov.

Do kontajnera môžete vhadzovať použité textílie a odevy:

 • pánske, dámske, detské pre všetky sezóny,
 • lôžkoviny,
 • stolnú bielizeň a iný domáci textil,
 • topánky,
 • tašky,
 • kožené a kožušinové odevy,
 • odevné doplnky.

Použité budú na recykláciu, ekologickú likvidáciu a na podporu a financovanie charitatívnych a sociálnych projektov rozvojových krajín.

Podľa možností vhadzujte do kontajnera materiál zabezpečený proti jeho navlhnutiu.

Zber textílií a odevov bol dohodnutý zmluvne s občianskym združením HUMANA People to People Slovakia o.z.

Kontajner na použitý textil

Oznamy týkajúce sa zberného dvora a odpadov

Go to Top