Užitočné informácie pre občanov Ukrajiny/Корисна інформація для громадян України/Useful information for citizens of Ukraine

Vážení občania,

zverejňujeme odkaz na webstránku UPSVR SR (Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny), kde môžu nájsť občania Ukrajiny dôležité informácie týkajúce sa:

  • dočasného útočiska
  • zamestnania
  • hmotnej núdze
  • dotácií na deti
  • maloletí bez sprievodu
  • humanitárnej pomoci
  • ubytovania