Územný plán mesta Sládkovičovo – Zmeny a doplnky 5/2023 – oznámenie o strategickom dokumente

Vyvesené dňa: 30.10.2023

Zvesené dňa: 15.11.2023