Územné rozhodnutie – verejná vyhláška, Rekonštrukcia kanalizačnej čerpacej stanice Abrahám

Vážení občania,

v prílohe nájdete dokument Územné rozhodnutie (verejná vyhláška) – rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby „Rekonštrukcia kanalizačnej čerpacej stanice Abrahám“ na pozemkoch v katastrálnom území Abrahám.