Územné rozhodnutie 27/2021 GZ – IBV Pod Hájom – Abrahám